Show Show

Har du världens bästa evenemang på gång? Ge det evigt liv och låt det spridas! En kärnfull och levande filmdokumentation från ditt event kan vara till och med vara mer värt än arrangemanget i sig. 

Lyckade event, seminarium och fortbildningar kan man leva på länge. Men ännu längre blir effekten om du sprider budskapet vidare..

Genom en slagkraftig visuell sammanfattning ger du även de som inte kunde vara med en kärnfull version av evenemanget.

Koncentrerad behållning

Vi hjälper dig dokumentera dina avgörande ögonblick, lyfta fram dina bästa sidor och redigera fram koncentrerad behållning. Vi sätter samman dagens viktigare inslag, och om du vill, varvar vi dem med deltagarnas egna reflektioner och upplevelser. Slutresultatet kan vara en dvd, YouTube-klipp, en presentationsfilm, liveström eller allt däremellan. Vi kallar det Show Show™.