StageTimer på tre skärmar - en del av Show Flow, Tutmans totallösning för lyckade presentationer och event

Show Flow

Få saker drar ner intrycket av en konferens som longörer mellan talare, teknikväntan mellan datorer som kopplas in och ut, presentationer som inte riktigt fungerar, förseningar och känslan av att ingen, allra minst de som står framme på scenen, vet vad som är på gång. 

För alla som står inför att arrangera ett mer omfattande seminarium eller en föreläsningsdag erbjuder vi därför Show Flow™. Ett paket av tjänster som ger dig flyt både i förberedelser och i själva evenemanget.

Professionell samordning

Med Show Flow™ projektleder vi talarnas inslag, ser till att presentationsmaterialet kommer in i tid och fungerar, samordnar allt som ska visas och placerar det i ett oavbrutet flöde, inramat av just din konferens visuella anslag.

Alla delar koordinerade och testade

Rent praktiskt tar vi på oss att samla in de medverkandes presentationer i god tid före konferensen. Det gör dels att vi kan placera dem i ett lättkört flöde, men också att vi kan upptäcka eventuella problem med typsnitt, saknade mediefiler, för liten text, färger som inte fungerar i den aktuella belysningen etc.

Tidspolis och sambandscentral

Under själva evenemanget ger vi eventuella moderatorer och presentatörer löpande information, allt för att skapa det smidiga flöde som kännetecknar ett välordnat event. Programpunkterna ramas in av konsekventa och anpassade informationsskyltar, som talar ditt evenemangs formspråk. Du slipper

  • longörer medan talare joxar med USB-minnen eller egna datorer
  • fula Windowsskrivbord i pauserna
  • överraskningar med presentationer som inte fungerar
  • onödig stress och osäkerhet kring tidsschemat

Tydlig översikt ger lugn

Bildflödet styrs av talarna själva eller vid kontrollbordet, beroende på vad som känns bekvämt. Det vanligaste är att vi sköter innehållet som inleder och överleder inslagen, medan delpresentationerna klickas fram av respektive talare. Allt kommer från samma dator så publiken slipper tekniska longörer och störande övergångar; allt bara flyter på.

Kontakta Tutman