I detta tips ska vi titta på en enkel och användbar animationsmetod som finns inbyggd i Keynote: Magisk flytt.