Försvinner nu av de sista stora hindren för att i företagsvärlden presentera från iPhone/iPad? Kanske, om den färska uppdateringen av Keynote slår väl ut.