Keynote 11 är här och med den en riktigt efterfrågad funktion, som kommer att glädja de som presenterar i Teams, Zoom eller Meet.