En presentation i Keynite 13,2 med animerade 3D-berg.

Mot nya höjder i Keynote 13.2

Mångas favoritpresentationsprogram har just fått ett ny decimal och heter nu 13.2. Nyheterna i den här versionen sammanfattar Apple så här:

  • Skapa nya dimensioner i presentationer med 3D-objekt i USDZ-format.
  • Spela upp inbäddade animeringar inuti USDZ-filer eller använd Magisk flytt till att animera 3D-objekt på diabilder.
  • Lägg till rörelse i presentationer med nya dynamiska teman och diabildslayouter för livevideo.
  • Ta bort externa ramar på diagram som har importerats från Microsoft Office-filer.

De två översta punkterna orsakar nog en del undringar. Vad kan 3D-objekt kan tillföra? Att det kan vara bra för en fysikföreläsning med roterande molekyler är lätt att föreställa sig. Men i vilka andra sammanhang det vara till nytta?

3D-objekt som en del av formgivningen

Ett sätt att använda importerade 3D-objekt är för att utöka paletten av designverktyg. Här används en 3D-modell av ett bergsmassiv i stället för bilder och filmer:

En 3D-modell animeras med hjälp av Magisk flytt. Modell: artfromheath, Sketchfab.

Det här hade förstås kunnat skapas i ett separat program, som till exempel Motion, Final Cut Pro eller After Effects, för att sedan importeras som en film. Att kunna göra det direkt i Keynote går snabbare. Det viktigaste i många sammanhang är dock att presentationsbilderna blir lättare att ändra, jämfört med trixande i andra appar, renderingar, filkonverteringar och importer.

Om den importerade 3D-modellen innehåller en animering kan du välja att antingen stänga av den eller låta den spelas upp, som i dessa exempel:

En animerad modell kan användas som ”stinger” för att markera ett nytt avsnitt i programmet. Det här glaset och hur det splittras i skärvor är allt inbyggd i USDZ-filen.Modell och animering: paulyang, Sketchfab
En 3D-modell med inbyggd animering. Äpplets rotation är animerad i Keynote som en magisk flytt mellan två bilder. Modell och animering: Duhan, Sketchfab.

3D-objekt som information

I vissa fall kan det passa bra att låta 3D-objekt skildra storlekar i ett diagram, antingen som enkla staplar och cirklar – precis som i vilket diagram som helst, men med en tredimensionell look som skiljer sig från de inbyggda diagramverktygens. Du kan förstås också använda avbildande objekt – mynt, flaskor, kugghjul, planeter eller vad det nu handlar om – för att illustrera mängdskillnader.

Bara för att det är möjligt att animera 3D-objekts position, rotation och storlek, är det ju inte nödvändigt. Du kan välja att se dem som vilka illustrationer som helst, men med fördelen att det kan vara lättare att positionera dem på ett sätt som passar.

Begränsad anpassning

Hur användbart eller roligt det än må vara med 3D-objekt i en presentation, så finns det begränsningar med Keynotes implementering. Det första du märker är att renderingen av objekten inte direkt är fotorealistisk. Förutom att rotera och skalförändra går det heller inte att göra så mycket med mer modellen i Keynote. Du kan inte ändra färger, justera belysning och skuggor eller dela upp objekten. Det du importerar måste alltså vara skapat just så som du vill ha det i ett 3D-program.

Givetvis måste Apple gå en balansgång mellan användarvänlighet, vad som tekniskt är möjligt att rendera i realtid (även från en iPhone) och hur flexibelt, realistiskt och redigerbart det behöver vara. Hur som helst är det ändå ett spännande första steg.